Bauer Edit

Európa jövője a tét

Forrás: ec.europa.eu

Idén május 1-jén ünnepeltük az Európai Unió eddigi legnagyobb bővítésének tizedik évfordulóját. Az eltelt 10 év jó alkalmat nyújt a mérlegelésre, annak átgondolására, mit is jelentett és jelent számunkra az “Európába” való tartozás. A cikk terjedelme természetesen nem nyújt elegendő teret mélyreható és átfogó elemzésre, így csak néhány fontosabb szempontra térnék ki.

Elsősorban az európai uniós tagságunk hozadékáról érdemes néhány szót ejtenünk. Lehetünk bármilyen kritikus véleménnyel is a közös Európa jelenlegi formájáról vagy intézményei működéséről, azt be kell látnunk, hogy uniós segítség nélkül most közösségeink nem tartanának ott, ahol tartanak. A több mint egy évtizede tartó (az előcsatlakozási alapokat is beleszámítva) unió által társfinanszírozott beruházásoknak köszönhetően alig akad település, ahol ne lenne uniós forrásból megújult/felépült iskola, óvoda, kultúrház, játszótér, vízvezeték, szennyvíztisztító vagy támogatott vállalkozás. Fokozottan igaz ez a régiónkra, hisz a közép-európai államok beruházásainak túlnyomó többsége az uniós költségvetésből érkezik.

Tovább

Európa jövője mindnyájunk felelőssége

Az európai keresztény egyházak és civil szervezetek, az EURODIACONIA szervezésével 2014. március 4-én indították útjára új honlapjukat arra ösztönözve a hívőket, hogy ez év májusában vonuljanak az urnákhoz és vegyenek részt a 2014-es európai parlamenti választásokon. Az új honlap beindítását egy ökumenikus találkozóval kötötték össze az Európai Parlamentben. Az esemény felkért házigazdája Bauer Edit európai parlamenti képviselő volt.

Idén 28 tagország választja meg képviselőit a világ legnagyobb parlamentjébe, akik képviselni fogják őket a következő öt évben.

A keresztény egyházakat és civil szervezeteket az a cél vezérelte, hogy olyan honlapot hozzanak létre, amely együttgondolkodásra szólítja fel Európa keresztény polgárait és ahol minden keresztény uniós polgár megtalálja azokat az indokokat, miért fontosak az európai parlamenti választások. Az elmúlt évek során a válság következtében több tagállam hozott olyan megszorító intézkedéseket, amelyek háttérbe szorították az alapvető emberi jogokat vagy egyéb európai értékeket.

Az Európai Unióban nyilván vannak olyan kérdések, amelyeket a tagállamok nem kerülhetnek meg, és amelyekre a keresztény értékrend alapján lehet és kell választ találni. A keresztény egyházak és civil szervezetek rámutattak arra, hogy Európa olyan elveken és értékeken nyugszik, amelyek védelme minden keresztény számára fontos. Ilyen pillér az emberi élet méltósága, a szolidaritás, a szociális piacgazdaság és a magas szintű szociális normák, a kiszolgáltatott emberek védelme, a sokszínűség fenntartása, az alapvető emberi jogok védelme, a szegénység felszámolása és környezetünk hatékony védelme.

Bauer Edit beszédében elmondta, hogy az Európai Parlament szerepe megerősödött az elmúlt években és kibővült azon témák köre, ahol közösen dönt a Tanáccsal, ahol korábban csak konzultációs szerepe volt. A Parlament megkerülhetetlen lett a nemzeti érdekeiket védő tagállamok számára. Így a választók szavazatai nagyobb súllyal bírnak, hisz komoly törvényhozó testületet választanak.

“Mindnyájunknak ki kell vennünk a részünket a mai politikai történésekből, felelősséget kell vállalni Európa jövőjének alakításában. Európa az otthonunk, amelyet a polgárok formálnak és tesznek naggyá: tekintet nélkül státuszra, korra, helyzetre és hovatartozásra. A választásoktól való távolmaradás is egy voks, hisz ezzel mások döntik el helyettünk, nevünkben Európa sorsát. A jelenlegi tendenciák azt vetítik előre, hogy a következő öt évben háromszorosára nő az extrém jobb-, illetve baloldali képviselők száma, ami semmiképp nem jelent jót az európai értékek kontinuitásának,” tette hozzá a képviselő asszony.

A honlap a következő linken érhető el: www.ecumenicalvoices2014.eu

Ahol március 8 másról szól…

Párizs, az Iráni Ellenállási Mozgalom nőnapi ünnepsége. Nem először vagyok meghívott vendége az eseménynek, mégis újra és újra megrázó élmény. Nem csupán azért mert általában több ezer résztvevő gyűlik össze, hanem az üzenete miatt. Az az új iráni rendszer, melytől jobbat reméltünk, csak az elmúlt évben több mint 30 nőt végzett ki. Nyilvános akasztással. Szeptember 1.-én rakétatámadás érte a szomszédos Irakban található iráni menekülttábort, ahol több mint háromezer ember él már évek óta, várva a napot, hogy visszamehetnek hazájukba. Az áldozatok közt 6 nő volt, a katonaság további 6 nőt elhurcolt, sorsuk, tartózkodási helyük ismeretlen.

Az iráni törvények sem bánnak kesztyűs kézzel a nőkkel, legalább 70 foglalkozásból ki vannak tiltva, nem lehetnek bírók, sem tolmácsok. A bíróságok előtt egy nő tanúvallomása csak feleannyit ér, mint egy férfié, ha megözvegyülnek, csak az örökségeket harmadát kaphatják a férfiakénak…

Nem csoda, hogy ilyen körülmények közt a nők a frontvonalban vannak jelen, hisz gyakorlatilag nincs olyan köztük, aki nem vesztette volna el férjét, fiát, lányát, barátját…

A nők jogai számukra nem puszta szólam, hanem egy élhető világért folyó küzdelem.

Gyakornoki beszámoló Mojzes Barbarától

Bevallom kissé bizonytalanul állok a feladat előtt: írjam meg mi történt velem brüsszeli gyakornokságom ideje alatt, Bauer Edit képviselő asszony irodájában. Elfogulatlan semmiképp sem tudok maradni, hiszen olyan emlékezetes és élménydús heteken vagyok túl, ami csupa nagy szavakat érdemel. De akad-e jelző, amivel nem illették még az előttem szólók? Maradt még bármi, amit nem mondtak el? Vagy írjam csak meg azt az örömöt, amikor megtudtam hogy egyike lehetek az Európai Parlament gyakornokainak? Írjam meg az első napomat, amikor rettenetesen izgultam nehogy meggondolják magukat és hazaküldjenek? Vagy az első hetet, amikor még nagy rejtély volt, a LIBE és FEMM varázsszavak vajon mit jelentenek, és mi történik a Parlamentben ha épp piros hét van? Írjam meg ahogy először álltam az óriási épület előtt, és alig mertem bemenni?

Tovább

A nő, ha politikus

Képes beszámoló legutolsó klubestünkről, melynek vendége Bauer Edit képviselőasszony volt.

A Barátnő Polgári Társulás és a netBarátnő folytatta klubest-sorozatát. A sorozat célja, hogy ismert és kevésbé ismert, érdekes női egyéniségeket mutat be egy beszélgetés keretében a közönségnek, különböző helyszíneken. Az est vendége ismét Bauer Edit EP képviselő volt, a helyszín azonban változott: ezúttal a zoboralji Kolon község kultúrházában került megrendezésre.

Tovább a cikkre a Barátnő honlapján…

Felszólalás: Európai Globális Alkalmazkodási Alap (videó)

Felszólalásom az Európai Parlament 2012. december 10-i plenáris ülésén a következő napirendi ponthoz:

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (2014-2020)

Felszólalás: nemzeti romaintegrációs stratégiák (videó)

Felszólalásom az Európai Parlament 2012. december 9-i plenáris ülésén a következő napirendi ponthoz:
A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerének nemi szempontjai – A nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtása terén elért eredmények

Egyperces: regionális választások és kisebbségellenes intézkedések (videó)

Felszólalásom az Európai Parlament 2012. december 9-i plenáris ülésén az egyperces felszólalások keretében.

Egy államfőválasztás margójára…

Tegnap az egyik szlovákiai napilap hasábjain megjelent az a hír, hogy az MKP a jövő évi államfőválasztáson saját jelöltet indít és a lap engem (is) lehetséges jelöltként nevezett meg. Ezt a hírt azóta több más sajtótermék és portál is közölte.

A hír személyemre vonatkozó része meglepetésként ért. Egyrészt azért, mert ilyen jellegű felkérést nem kaptam. Másrészt azért, mert az Európai Parlament múlt heti strasbourgi plenáris ülése után egyenesen Etiópiába utaztam az EP hivatalos delegációjával, ahonnét ma érkeztem haza. Mivel tudomásom szerint a jelölt személyéről az MKP semmilyen testülete nem döntött, a “hír” kiszivárogtatása komolytalan.

Az elmúlt csaknem tíz év során, mint európai parlamenti képviselő, mindig választóim, a felvidéki magyar közösség, valamint az Európai Unió minden polgárának érdekeit tartottam szem előtt.

Úgy gondolom, hogy a hosszú évek alatt megszerzett európai tapasztalatot és tudást továbbra is közösségünk érdekében és javát szolgálva lenne igazán érdemes kamatoztatni. Hogy a további találgatásoknak elejét vegyem, szeretném leszögezni, hogy az elnökválasztáson nincs szándékom indulni.

BAUER EDIT

Kérdés a Bizottsághoz: digitális műsorszórás

2013. október 23-án írásbéli kérdést nyújtottam be az Európai Bizottsághoz a digitális műsorszórást érintő módosításokat illetően:

Következő oldal »

Bauer Edit